Stichting Walk On

Stichting Walk On is opgericht in maart 2016 en zet zich in om mensen met een dwarslaesie weer te laten lopen. De focus ligt nu op een exoskelet. Jammer genoeg wordt een exoskelet nog niet vergoed door de Nederlandse zorgverzekeraar. Daar zijn meerdere reden voor:

  • Het is nieuw en nog weinig gebruikt in Nederland
  • Een exoskelet is duur (geschatte kosten liggen tussen 90.000,- a 100.000,- euro).
  • Er is nog geen wet- en regelgeving voor een exoskelet in Nederland. Waardoor het nog niet wordt erkend als een hulpmiddel.
  • Het is nog niet aangetoond in Nederland dat het gebruik van een exoskelet bevorderlijk is voor de gezondheid van iemand met een dwarslaesie. Wat wel is aangetoond is dat teveel zitten elke dag niet goed is voor de gezondheid.
  • Vooral dat laatste punt probeert Stichting Walk On door middel van eigen ervaring hoog op de agenda van de Nederlandse zorgverzekeraar te krijgen. De beste manier om dat doel te bereiken is door de voordelen aan te tonen met het daadwerkelijke in gebruik nemen van een exoskelet. Daar is veel geld voor nodig en daarom is jouw donatie van groot belang.

Maar de aanschaf van een exoskelet is niet het einddoel! Met het exoskelet zal Dennie Jager als pionier in Nederland zich inzetten om met de hulp van een onderzoeksteam aan te tonen dat een exoskelet wel bevordelijk is voor de gezondheid van iemand met een dwarslaesie. En daarmee zal het exoskelet als medisch hulpmiddel erkend worden in Nederland.

Doelstellingen 

Het bekender maken van de gevolgen van een dwarslaesie aan een groot publiek doormiddel van het inzamelen van fondsen die bijdragen aan de ontwikkeling van exoskeletten. Het verrichten van alle verdere handelingen, die in de ruimste zin verband houden tot dwarslaesie verbetering of daar in toe bevorderlijk zijn. Het is belangrijk als stichting om doelen te hebben waar je naar toe werkt. Het werken aan onderstaande doelen geeft ons onze kracht om met de volle 100% door te blijven gaan:

  • Het stimuleren van innovaties met betrekking tot exoskeletten: De techniek van exoskeletten moet verder ontwikkeld worden. De loopsnelheid en de besturing moeten worden verbeterd.
  • Het beschikbaar maken van exoskeletten voor iedereen:
    In overleg met de overheid en de zorgverzekeraars moet het vergoedingssysteem veranderen en een exoskelet betaalbaar maken.
  • Het onderzoeken naar de gezondheidsvoordelen van een exoskelet: Een dwarslaesie brengt lichamelijke en geestelijke problemen en kosten met zich mee. Welke winst kan hiemee gehaald worden als de gebruiker een exoskelet gebruikt?

"Laat mensen met een dwarslaesie weer lopen!"