Over ExoDevo

Exoskeleton Development Organization (ExoDevo) is bezig met het maken van impact voor mensen met een lichamelijke uitdaging. Het veranderen van lichamelijke belasting van de doelgroepen waar ExoDevo zich op richt heeft namelijk een ontzettend grote impact op de kwaliteit van leven. Door de ontwikkeling van exoskeletten ga ik (Dennie Jager) deze impact maken.

Deze medisiche exoskeletten gaan in de toekomst mensen met een lichamelijke uitdaging de kans weer geven om te kunnen lopen. Voor het ontwikkelen van zulke exoskeletten is nog veel winst te behalen, deze winst is te behalen door specifiek onderzoek te doen naar het praktisch gebruik van medische exoskeletten.


Exoskeletten

Exoskeletten zijn mechanische skeletten, die iemand kan aantrekken om daarbij lichamelijk ondersteund te worden. Er kan onderscheid gemaakt worden op basis van de functie en aansturing, zo zijn er werk- en medische exoskeletten. Bij werk exoskeletten is er ondersteuning bij het uitvoeren van zwaar en fysieke werkzaamheden, met als doel om klachtenvrij te kunnen functioneren.

Bij medische exoskeletten kan een persoon met een lichamelijke uitdaging, de mogelijkheid krijgen om te kunnen lopen en daarbij wordt de impact gemaakt op het kwaliteit van leven van deze persoon.

Zowel werk- als medische exoskeletten kunnen in de toekomst de kwaliteit van leven radicaal veranderen.

Exodevo

Doelgroepen

Zoals eerder benoemd heeft ExoDevo twee doelgroepen, met daarbij verschillende eindgebruikers. De eerste doelgroep waar ExoDevo zich op gaat focussen zijn mensen met een lichamelijke uitdaging. Hierbij gaat ExoDevo mensen helpen met o.a. de volgende aandoeningen in Nederland:

 • Dwarslaesie: 15.000 personen (bron: Revalidatiegeneeskunde).
 • ALS: 1.500 personen. (bron: Stichting ALS).
 • MS: 25.000 personen (bron: MS Research).
 • CVA: 40.000 personen (bron: zorgvoorbeter).

Uit ervaring kan ik spreken dat het loop-exoskelet mij lichamelijk fitter heeft gemaakt en ik daardoor minder medicatie gebruik, minder ziekteverzuim bij de werkgever heb en daarbij minder zorgkosten maak. Deze voordelen wil ik met ExoDevo bereiken voor mensen met een lichamelijke uitdaging d.m.v. het loop-exoskelet.

Daarnaast kan ExoDevo ook een informerende en verbindende rol hebben als het op het gaat over de tweede doelgroep. Namelijk mensen met zwaar en fysiek werk. De volgende sectoren zullen hier baat bij hebben:

 • Landbouw
 • Bouw
 • Industrie
 • Vervoer/Opslag
 • Zorg
 • Horeca

Uit onderzoek is gebleken dat 42% van de werknemers in Nederland, door zwaar en fysiek werk, problemen krijgen aan het bewegingsapparaat. Denk hierbij aan:

 • Arm-, nek-, schouderklachten
 • Rugklachten
 • Heup-, been-, knie,- voetklachten

Dat zorgt niet alleen voor veel persoonlijk leed, uitval en arbeidsongeschiktheid, maar ook bijna 1,8 miljard per jaar aan kosten voor werkgevers in Nederland.” (Bron: TNO ‘FACTSHEET FYSIEKE ARBEIDSBELASTING’)


Missie

De missie van ExoDevo is om impact te hebben op de kwaliteit van leven van mensen met een lichamelijke uitdaging. Deze impact ga ik (Dennie Jager) maken door de ontwikkeling van het beste medisch exoskelet van Nederland. Door deze ontwikkeling gaat zowel de fysieke als mentale gezondheid van de mens omhoog en zullen zij beter maar vooral efficiënter kunnen functioneren.


Strategie

ExoDevo gaat in samenwerking met ondernemers en kennisinstellingen medische exoskeletten ontwikkelen. Met de huidige technologie is enorm veel mogelijk, maar om medische exoskeletten een passende plek te geven in de maatschappij zijn er investeringen nodig. ExoDevo gaat daarom eerst beginnen met het ontwikkelen van prototype medische exoskelet. Deze markt staat nog in de kinderschoenen. Vervolgens zal dit prototype om worden gezet tot betaalbaar product.

Een groot gedeelte van de omzet van ExoDevo zullen direct doorvloeien naar de ontwikkeling van medische exoskeletten. Dit met de mogelijkheid om ExoDevo met samenwerking van investeerders door te laten groeien naar een B.V.

De eerste activiteiten die ExoDevo gaat opstarten zijn:

 • Een grootschalig onderzoek in medische exoskeletten met ondersteuning van studenten van regionale beroepsonderwijsinstanties;
 • Contacten leggen voor een nauwe samenwerking met ervaringsdeskundigen met een lichamelijke uitdaging;
 • Meerdere medische exoskeletten testen en ontwikkelen, die getest en gekeurd kunnen worden.