Over ExoDevo

Exoskeleton Development Organization (ExoDevo) is bezig met het maken van impact voor mensen met een lichamelijke uitdaging. Het veranderen van lichamelijke belasting van de doelgroepen waar ExoDevo zich op richt heeft namelijk een ontzettend grote impact op de kwaliteit van leven. Door de ontwikkeling van exoskeletten ga ik (Dennie Jager) deze impact maken.

Met als hoofddoel de werk exoskeletten. Deze werk exoskeletten gaan in de toekomst een belangrijke bijdrage leveren voor mensen met zwaar of repeterend werk. Hierdoor kunnen zij met minder klachten functioneren en vallen zij minder snel uit.

Als subdoel heeft ExoDevo; mensen de kans te geven om te kunnen lopen met een lichamelijke uitdaging. Voor het ontwikkelen van beide exoskeletten is nog veel winst te behalen, deze winst is te behalen door specifiek onderzoek te doen naar een passend product.

Exoskeletten

Exoskeletten zijn mechanische skeletten, die iemand kan aantrekken om daarbij lichamelijk ondersteund te worden. Er kan onderscheid gemaakt worden op basis van de functie en aansturing, zo zijn er werk- en loop-exoskeletten. Bij werk exoskeletten is er ondersteuning bij het uitvoeren van zwaar en fysieke werkzaamheden, met als doel om klachtenvrij te kunnen functioneren.

Bij medische exoskeletten kan een persoon met een lichamelijke uitdaging, de mogelijkheid krijgen om te kunnen lopen en daarbij wordt de impact gemaakt op het kwaliteit van leven van deze persoon.

Zowel werk- als medische exoskeletten gaan de toekomst en de kwaliteit van leven radicaal veranderen.

Exodevo

Doelgroepen

Zoals eerder benoemd heeft ExoDevo twee doelgroepen, met daarbij verschillende eindgebruikers. De eerste doelgroep waar ExoDevo zich op gaat focussen zijn mensen met zwaar en fysieke werkzaamheden. ExoDevo gaat dit doen d.m.v. werk exoskeletten.

De volgende sectoren zullen hier baat bij hebben:

 • Landbouw
 • Bouw
 • Industrie
 • Vervoer/Opslag
 • Zorg
 • Horeca

Uit onderzoek is gebleken dat 42% van de werknemers in Nederland, door zwaar en fysiek werk, problemen krijgen aan het bewegingsapparaat. Denk hierbij aan:

 • Arm-, nek-, schouderklachten
 • Rugklachten
 • Heup-, been-, knie,- voetklachten

Dat zorgt niet alleen voor veel persoonlijk leed, uitval en arbeidsongeschiktheid, maar ook bijna 1,8 miljard per jaar aan kosten voor werkgevers in Nederland.” (Bron: TNO ‘FACTSHEET FYSIEKE ARBEIDSBELASTING 2021’)

Het doel wat ExoDevo heeft met het uiteindelijke eindproduct. Om in ieder geval 10% van alle werknemers met een te hoge lichamelijke belasting te helpen. Dit doel wil ExoDevo in de komende 10 jaar behalen. Hierbij zal het werk-exoskelet gaan zorgen voor een reductie van kosten voor zowel de werkgevers als voor de zorg.

Vervolgens als er een ‘cash-flow’ ontstaat gaat ExoDevo zich ook richten op de ontwikkeling van medische exoskeletten. Hierbij gaat ExoDevo mensen helpen met o.a. de volgende aandoeningen in Nederland:

 • Dwarslaesie: 15.000 personen (bron: Revalidatiegeneeskunde).
 • ALS: 1.500 personen. (bron: Stichting ALS).
 • MS: 25.000 personen (bron: MS Research).
 • CVA: 40.000 personen (bron: zorgvoorbeter).

Uit ervaring kan ik spreken dat het loop-exoskelet mij lichamelijk fitter heeft gemaakt en ik daardoor minder medicatie gebruik, minder ziekteverzuim bij de werkgever heb en daarbij minder zorgkosten maak. Deze voordelen wil ik met ExoDevo bereiken voor mensen met een lichamelijke uitdaging d.m.v. het loop-exoskelet.

Missie

De missie van ExoDevo is om impact te hebben op de kwaliteit van leven van mensen met een lichamelijke uitdaging. Deze impact ga ik maken door de ontwikkeling van een passend exoskelet. Door deze ontwikkeling gaat zowel de fysieke als mentale gezondheid van de mens omhoog en zullen zij beter maar vooral efficiënter kunnen functioneren.

Dit bovenstaande geldt zowel voor mensen met zwaar of repeterend werk, als voor mensen met een lichamelijke uitdaging.

Strategie

ExoDevo gaat in samenwerking met ondernemers en kennisinstellingen passende exoskeletten ontwikkelen. Met de huidige technologie is enorm veel mogelijk, maar om het exoskelet een passende plek te geven in de maatschappij is er een investering nodig. ExoDevo gaat daarom eerst beginnen met het ontwikkelen van werk-exoskeletten. Deze markt is commercieel het meest interessant.

Een groot gedeelte van de opbrengsten kunnen dan direct doorvloeien naar de ontwikkeling van loop-exoskeletten. Het hoofddoel is dus het ontwikkelen van werk-exoskeletten met als mogelijkheid om de ontwikkeling van loop-exoskeletten te kunnen opstarten. Dit met de mogelijkheid om ExoDevo met samenwerking van investeerders door te laten groeien naar een B.V.

De eerste activiteiten die ExoDevo gaat opstarten zijn:

 • Een grootschalig onderzoek in werk-exoskeletten met ondersteuning van studenten van regionale beroepsonderwijsinstanties;
 • Contacten leggen voor een nauwe samenwerking met ervaringsdeskundigen op het gebied van zwaar en/of repeterend werk;
 • Meerdere werk-exoskeletten testen en ontwikkelen, die getest en gekeurd kunnen worden.